E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI VEKİLİ) : Su ürünleri kanun tasarısı münasebetiyle
55 26 284:285 295:300 318 331