E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Ege Bölgesi tütün ekicisinin 1972 yılı Ege tütün piyasasında karşılaştığı güçlükler ve Hükümetçe alınması gerekli tedbirlere dair 71. Birleşimdeki gündem dışı demecine cevabı.
12 72 20