E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, PTT'nin 1974 pul emisyon programına dair gündem dışı demecine cevabı
13 35 651:652
2 Söz Alanlar FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
16 57 127:140
3 Söz Alanlar FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar'ın 20.6.1974 tarihli 69. Birleşimde Gaziantep Hava alanı ve televizyonu inşaatları konusundaki gündem dışı demecine cevabı
17 70 177