E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1964 yılı Ulaştı'ima Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 41 824:837 840:841
2 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları personeline kanunun verilmesi gereken ikramiyenin kısmen ödendiği ve para temin edilmediği cihetle, bir kısım personele tediyede bulunulmadığı konusuna dair demeci münasebetiyle
20 65 83
3 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları İşletmesi memur ve hizmetlileri ücretlerine dair olan 3173 sayılı Kanunun 5. maddesine 4620 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen (F) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
20 73 719 721
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, kitapların nakline dair sözlü sorusuna
22 6 126:132
5 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in, Muş-Tatvan Demiryolunun açılış törenine dair sözlü sorusuna cevabı
22 7 157:160
6 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat Özdeş'in, Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğüne dair sözlü sorusu hakkında mehil talebi münasebetiyle
22 8 198:200
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin, İstanbul Boğazında vukua gelen kazalara dair sorusuna cevabı
17 30 482:483
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Feribot seferleri tesisine dair sorusuna cevabı
22 11 254:257 259:260