E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FEHİM ADAK (MARDİN) (TİCARET BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 1967 yılında İtalya'ya ihraç edilen zeytinyağına dair sözlü sorusu münasebetiyle
13 36 703:704
2 Söz Alanlar FEHİM ADAK (MARDİN) (TİCARET BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
16 60 484:488