E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FEHİM ADAK (MARDİN) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 35 94:98
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar FEHİM ADAK (MARDİN) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1977 yılı Bütçe Kanunu, tasarısı münasebetiyle.
31 35 619:626