E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1965 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
27 80 410:421
2 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
29 103 222
29 104 302:305 308:309