E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Adile Ayda'nın Ankara'nın hava kirliliğine dair sözlü sorusu münasebetiyle.
37 59 563:565