E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (KÜTAHYA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1960 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 42 538:548
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (KÜTAHYA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in, Erzurum-Şenkaya yoluna dair sözlü sorusu münasebetiyle
37 11 348
3 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (KÜTAHYA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1967 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 29 785:792