E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1980 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
46 35 214:220
2 Söz Alanlar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Etibank ve müesseselerinin tasvibe sunulan 1967 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun değişik 3. maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü münasebetiyle.
46 45 654:664