E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1972 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 30 677:680
2 Söz Alanlar EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 4.5.1960 tarih ve 7470 sayılı TC Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
3 40 732:733
3 Söz Alanlar EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu tasarısı münasebetiyle
6 82 38:39
6 83 55:56
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1973 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 26 687:690