E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar EROL ÇEVİKÇE (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun, ulaştırma politikamız ve ulaştırma kuruluşlarımızın hukukî yapıları hakkındaki gündem dışı demecine cevabı.
14 37 8:11
2 Söz Alanlar EROL ÇEVİKÇE (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 56 496:499