E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 252:253
2 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 247:250
3 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 225:227
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Sheraton Otelinde iki ay devam eden grev ve sonuçlarına dair açıklaması.
39 18 676
5 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 34 278:281
6 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 34 262:264