E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın, Maraş vilâyetini diğer vilâyetlere bağlıyan yollara dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 19 282:285
2 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1962 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 32 258:261 263
3 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Çağa ile Amil Artus'un, işsizlik mevzuu üzerinde Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
4 59 25:29