E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 30 212:213
2 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Devlet Planlama Teşkilatı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 30 208:211
3 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayı'nın «Çiftçinin zirai girdilerine» dair gündem dışı demeci ile İlgili konuda açıklaması.
46 45 639
4 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sümerbank ve müesseselerinin tasvibe sunulan 1967 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun değişik 3. maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü münasebetiyle.
46 45 644:646