E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar EDİP SOMUNOĞLU (OSMAN EDİP SOMUNOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU ERZURUM ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1966 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 42 626:632
2 Söz Alanlar EDİP SOMUNOĞLU (OSMAN EDİP SOMUNOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU ERZURUM ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Heybeliada sanatoryumlarına dair sözlü sorusuna cevabı
35 65 655:656
3 Demeçler Ve Söylevler EDİP SOMUNOĞLU (OSMAN EDİP SOMUNOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU ERZURUM ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun, gazetelerin haberi üzerine derhal Fethiye ve Köyceğiz'e bir sıhhi ekip gönderilip tarama yapıldığına ve bölgede hiçbir sâri hastalığın bulunmadığına tesbit edildiğine dair demeci
35 66 675:676
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar EDİP SOMUNOĞLU (OSMAN EDİP SOMUNOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU ERZURUM ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Artvin ili dâhilinde açılması düşünülen sağlık ocaklarına dair sözlü sorusuna cevabı
37 6 178:179
5 Demeçler Ve Söylevler EDİP SOMUNOĞLU (OSMAN EDİP SOMUNOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU ERZURUM ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun; tıp doktorlarının ilâç sanayii şirketlerine ortak olmalarının tevlidedeceği menfi sonuçlar hakkında Cumhurbaşkanınca seçilen üye Enver Kök'ün demecine cevabı.
39 42 306