E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1974 malî yılı Genel ve Katma Bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle.
13 32 541:553 566:568
2 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 52 4:16
15 53 103:112
3 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
16 60 523:532
16 61 567:568