E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
36 30 245:255
2 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun tasarısı münasebetiyle.
38 76 500:508
3 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun tasarısı münasebetiyle.
38 77 545:546 557:559 565
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1979 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
42 39 253:260