E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CEMAL KÜLAHLI (BURSA) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 7. maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı münasebetiyle.
44 16 349:350 356
2 Söz Alanlar CEMAL KÜLAHLI (BURSA) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 1980 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
46 35 287:293