E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CAVİT ERDEMİR (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1980 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 33 561:565