E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CAHİT KAYRA (ANKARA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
16 59 360:369