E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlayan yolun asfalt yapımına dair sözlü sorusu münasebetiyle
64 60 587
2 Önergeler CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında kanun teklifinin, havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
65 78 440:443
3 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
65 78 441
65 87 876:878 887
67 110 52 62
4 Demeçler Ve Söylevler CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın, Tatvan-Van Feribotu ve Van-Kotur demiryolunun açılış merasiminin Van'da yapılmasına, dâvet edilen misafirlerin aynı gün geliş ve dönüşlerini sağlamak bakımından karar verildiğine ve siyasî bir tesirin mevcut olmadığına dair
67 110 48