E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1962 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 34 437:439
2 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un, PTT İdaresinin malî durumuna ve Telefon kanunlarının tevhidine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusuna cevabı
3 47 253:254