E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56. maddesinin (a) bendinin son paragrafının kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 69 719
2 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. Yılmaz İnceoğlu'nun, ortaöğretimde uygulanmakta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu için mehil istemesi münasebetiyle
26 72 791
3 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar hükümlerine dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'ın, cevabı münasebetiyle
26 72 791
4 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 80 303:315