E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
32 39 177:182
2 Demeçler Ve Söylevler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Baltanı Cihat Bilgehan'ın, Mecliste yapılan arama olayı münasebetiyle konuşan üyelere cevabi demeci
35 75 824:826
3 Demeçler Ve Söylevler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın belgeleri Hükümete tevdi etmesine, Hükümet olarak konu üzerinde ehemmiyetle durulacağına dair demeci
36 85 205
4 Demeçler Ve Söylevler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın; Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nın bahis konusu ettiği Başbakanın beyanlarını tavzih ve endişe edilecek bir halin bulunmadığını açıklıyan demeci
36 93 437
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, İstanbul şehrinin beledî ihtiyaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı
37 4 108:110