E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar BARLAS KÜNTAY (BURSA) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1980 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
45 31 311:318