E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar BAHİR ERSOY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
35 28 541:546
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar BAHİR ERSOY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1979 Yılı Çalışma Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 35 392:398