E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI VEKİLİ) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
15 113 5