E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1964 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 39 579:587 589:591
2 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Basım Giray'ın, Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaatına dair sorusuna cevabı
17 30 476:477
3 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
17 30 471:472
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 34 633:642