E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 27 315:324
2 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Antalya turizmi ve Kemer bucağı turizm projesine dair açıklaması.
37 60 573:577
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 37 659:664