E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ TOPUZ (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
36 30 355:359
2 Söz Alanlar ALİ TOPUZ (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Köy-Koop'un ithal ettiği traktörlere dair sözlü sorusu münasebetiyle.
37 59 550:552
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ALİ TOPUZ (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : 1979 yılı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 40 345:351