E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ TOPUZ (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
15 55 476:480