E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Yurt dışında çalışan işçilerin sorunları konusunda İzmir Üyesi Beliğ Beler'in 28.12.1971 tarihinde yaptığı gündem dışı demeci münasebetiyle
1 16 283
2 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1972 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 31 28:40
3 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6. maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen 5, 6, 7 ve 8. maddelerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bir ek madde İle bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
4 47 233
4 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1186 sayılı Kanunun 21. maddesiyle eklenen geçici üçüncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
6 85 113:114
5 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kozlu ve Üzülmez kömür ocaklarında vuku bulan grizu patlaması olayına dair gündem dışı demeci.
6 97 655:657
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu'nun, Avrupa'daki Türk işçilerinin şikâyet ve dileklerine dair gündem dışı demecine cevabı
7 5 89:95
7 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sigortalı işçilerin sosyal güvenlik haklarının korunmasına dair gündem dışı konuşması
7 11 318:323
8 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1973 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 25 582:598