E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (SANAYİ BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 83 632:639
2 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (SANAYİ BAKANI) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
28 88 140:143
28 90 238:249