E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 30.12.1975 tarihli 21. Birleşimde Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün «Öğrenci olayları ve alınacak tedbirler» ve Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın «Gençlik olayları ve öldürülen gençler» konularında yapmış oldukları gündem dışı demeçlerine cevabı.
24 22 394:400
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 20.5.1975 tarihli 58. Birleşiminde Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun, «İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Nişantaşı Dişçilik ve Eczacılık Okulunun kapatılmak istenmesi» konusunda yapmış olduğu gündem dışı demecine cevabı.
22 59 213:214
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğtim Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 34 702:712