E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 1972 yılı sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 31 67:78
2 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın gündem dışı konuşmasına cevabı
6 83 52
3 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in gübre, tohum ve selektörler hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
6 84 86:87
4 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair sözlü sorusu münasebetiyle
6 88 199:201
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 1973 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 27 113:120