E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1980 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
45 32 463:468
2 Söz Alanlar ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Bursa Üyesi M. Şebip Karamullaoğlu'nun «Tam Gün Yasasının uygulanmasına» dair gündem dışı demeci ile ilgili açıklaması.
46 44 617:618