E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ FUAT ALİŞAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Danıştay Bütçesi münasebetiyle
32 39 204:205
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ALİ FUAT ALİŞAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1967 yılı Danıştay Bütçesi münasebetiyle
38 27 461:462
3 Söz Alanlar ALİ FUAT ALİŞAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1967 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi münasebetiyle
38 27 466:467