E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ ADNAN KARAKÜÇÜK (KAHRAMANMARAŞ) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : 1972 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 30 642:656
2 Söz Alanlar ALİ ADNAN KARAKÜÇÜK (KAHRAMANMARAŞ) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın, 29.2.1972 tarihli 37. Birleşimde Türkiye Güreş Şampiyonası konusunda yaptığı gündem dışı demeci münasebetiyle.
3 38 641:642
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ALİ ADNAN KARAKÜÇÜK (KAHRAMANMARAŞ) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : 1973 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 26 661:671