E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Gençlik ve Spor Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 35 23:39
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Gençlik ve Spor Bakanlığı 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 33 238:251