E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul'daki Yüksek tslâm Enstitüsü binasının yapımına dair sözlü sorusuna cevabı
7 26 617
2 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 35 459:465
3 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Vâkıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle
8 36 501:504
4 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Berç Turan'ın Vakıflar Umum Müdürlüğüne ait bütçe görüşmelerine dair sözlü sorusuna cevabı
10 54 506