E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1964 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 42 954:966
2 Söz Alanlar ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Hükümetin Kıbrıs konusundaki tutumu hakkında Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun demeci münasebetiyle
18 42 929:930
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, turizm gelişmelerinde göz önünde bulundurulan esasların neler olduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
22 7 145:147 149
4 Söz Alanlar ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 32 476:482
24 33 485:492 503:508