E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 1972 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 27 286:292
2 Söz Alanlar ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ok ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
3 37 636:637