E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN) (CUMHURİYET SENATOSU ZONGULDAK ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakan İsmet İnönü'nün teşkil ettiği Hükümet programının okunması münasebetiyle
1 9 110:111
2 Söz Alanlar AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN) (CUMHURİYET SENATOSU ZONGULDAK ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakan İsmet İnönü'nün teşkil ettiği Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
1 10 157:159
3 Söz Alanlar AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN) (CUMHURİYET SENATOSU ZONGULDAK ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, kadrosuzluk yüzünden terfi edemîyen memurlar hakkındaki sorusuna, Başbakan adına cevabı münasebetiyle
1 20 313
1 24 396:397 400
4 Söz Alanlar AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN) (CUMHURİYET SENATOSU ZONGULDAK ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık 1962 yılı bütçesi münasebetiyle
1 29 630:632
5 Söz Alanlar AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN) (CUMHURİYET SENATOSU ZONGULDAK ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1962 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 34 408
6 Söz Alanlar AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN) (CUMHURİYET SENATOSU ZONGULDAK ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un Çanakkale ilinin kalkınmasını sağlamak üzere 1952 yılında hazırlanmış olan raporlara dair Başbakanlıktan sözlü sorusu münasebetiyle
3 44 202:203
7 Söz Alanlar AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN) (CUMHURİYET SENATOSU ZONGULDAK ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Çağa ile Âlmil Artus'un issizlik mevzuu üzerinde Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
4 59 47