E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Karayiğit'in, haşhaş, ekiminin yasaklanmasından sonra kurulan Proje Genel Müdürlüğünün yetersiz çalışmasına dair gündem dışı demecine cevabı
11 69 442:444
2 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Yem kanunu tasarısı münasebetiyle
11 69 453:455
3 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Muhtaç çiftçilere ödünç tohum verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
12 77 616:619