E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
22 65 404:407
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
26 36 262:270
3 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Bakanı-65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
28 81 626:630
28 84 750
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar AHMET MAHİR ABLUM (KÜTAHYA) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 34 519:523