E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat Özdeş'in, Fransa'dan sipariş edilecek olan feribota dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusuna cevabı
26 72 787:789
2 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, telefon şebekelerine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Mithat San'ın verdiği cevap münasebetiyle
26 75 882
3 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 82 549:559
4 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
28 93 419:420 429
5 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü hakkında Senato araştırması istiyen önerge münasebetiyle
28 97 590:594