E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
45 30 250:252