E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 27 354:358
2 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde meydana gelen depremler için sarf edilen para miktarının ne olduğuna dair sorusuna cevabı.
37 42 182:185
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1979 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 35 415:420