E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (ORMAN BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdi Özer'in Orman İdaresince Devlet dairelerine \e halka satılan odun fiyatlarındaki farklılıklara dair gündem dışı demecine cevabı
14 40 56:58
2 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (ORMAN BAKANI) : Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
16 57 18:30
3 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (ORMAN BAKANI) : 6831 sayılı Orman Kanununun 34. ve ek 3. maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
17 64 66:70 73